ในระหว่างการแข่งขัน

ในระหว่างการแข่งขัน การอุ่นเครื่อง การคอลิฟาย หรือ การซ้อม ในการแข่งขัน motogp นั้นนักแทงพนันต้องรู้เพราะมีผลต่อการแข่งขันที่จะสงผลต่อการแทงพนันของนักแทงพนันออนไลน์ด้วย โดยเรามักจะเห็นกรรมการโบกธงสีต่างๆ มันหมายถึงอะไรบ้างเดียวเราจะมาบอกให้นักพนันออนไลน์ได้รู้กันพนันออนไลน์
ธงดำ (Black Flag)
ธงดำจะแสดงพร้อมระบุหมายเลขของนักแข่ง โดยนักแข่งจะต้องกลับเข้าพิททันทีภายในรอบนั้น
และไม่สามารถกลับมาแข่งต่อได้อีก อันเนื่องมาจากการละเมิดกฏกติกาข้อใดข้อหนึ่ง เป็นต้น
ธงพื้นดำ วงกลมส้ม (Black Flag with Orange Disc)
ธงชนิดนี้ ใช้เพื่อเป็นสัญญาณบอกนักแข่งว่ารถมีปัญหาทางเทคนิค ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อทั้งตนเองและผู้อื่นได้ นักแข่งจะต้องออกจากแทร็กในทันทีที่เห็นธงนี้
ธงขาว (White Flag)
ระหว่างการแข่งขันบนสนามแห้งแล้วจู่ๆเริ่มมีฝนตกลงมา ธงขาวจะถูกโบกเพื่อเตือนนักแข่งว่า
สนามแข่งเริ่มเปียกพอที่จะต้องใช้ยางลุยฝนกันแล้ว นั่นหมายถึงเมื่อเห็นธงนี้ นักแข่งควรจะกลับเข้าพิท
เพื่อไปเปลี่ยนรถอีกคันพร้อมยางลุยฝนออกมา
ธงขาวคาดแดง และธงเหลืองลายแถบแดง (White Flag with diagonal Red Cross and
Yellow & Red Striped Flag)
ธงทั้งสองมักถูกแสดงพร้อมกัน หมายถึงสนามเปียกแฉะเนื่องจากฝนตก
ธงฟ้า (Blue Flag)
ในขณะการซ้อมหรือควอลิฟาย ธงนี้เป็นสัญญาณเตือนนักแข่งเมื่อมีรถที่ตามมาข้างหลังเร็วกว่า
และต้องการแซง นักแข่งควรจะหลีกทางเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายทั้งตนเองและผู้แซง
แต่ในขณะการแข่งขันนั้นหมายถึงนักแข่งกำลังจะโดนน๊อครอบ ควรหลบให้คันหลังแซง
ธงเหลือง (Yellow Flag)
หากใช้โบกขณะก่อนการออกตัว จะหมายถึงมีเหตุการล่าช้าเกิดขึ้น แต่หากโบกขณะแข่งขัน
จะหมายถึงมีอันตรายข้างหน้าอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุเป็นต้น นักแข่งจะต้องขับช้าลง
พร้อมจะหยุดรถทุกเมื่อ และห้ามแซงคันข้างหน้าเป็นอันขาด จนกว่าจะผ่าน ณ ตำแหน่งที่มีธงเขียวโบก
ธงแดง (Red Flag)
เมื่อเห็นธงแดง รถทุกคันจะต้องชลอและทะยอยกลับเข้าพิท โดยปกติจะแสดงพร้อมกับสัญญาณ
ไฟสีแดง เมื่อรถทุกคันกลับเข้าพิทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะไม่อนุญาติให้ออกจากบริเวณพิทเลน
จนกว่าสัญญาณไฟสีแดงจะดับลง กรณีการโบกธงแดงมักใช้เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในสนามจน
ไม่สามารถแข่งต่อได้ทันที
ธงเขียว (Green Flag)
หมายถึงสนามปลอดภัย สามารถแข่งได้ตามปกติ
ธงตราหมากรุก (Chequered Black & White Flag)
ธงนี้จะถูกโบกบริเวณเส้นชัย เพื่อเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าจบการแข่งขันหรือการขับขี่ในช่วงนั้นๆแล้ว

ถ้ารถคันที่คุณแทงพนันไว้ผ่านธงตราหมากรุกเป็นคันแรกแสดงว่าคุณชนะการแทงพนัน

โมโตจีพีออนไลน์